Climate Detectives @home

Monitoruj naszą planetę z domu i badaj klimat za pomocą zdjęć satelitarnych!

Wyzwanie Climate Detectives @home to domowa odsłona projektu Climate Detectives. Ten projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej zwracająca uwagę na zmiany klimatu i problemy z nimi związane. Astronauci i astronautki oraz satelity obserwują naszą błękitną planetę z pewnego dystansu. Widzą zarówno piękno, jak i kruchość naszej planety. Ty również możesz obserwować Ziemię nie wychodząc z domu i pracować jak prawdziwy naukowiec, korzystając z nowych technologii i obserwacji satelitarnych.

Zadaniem w tym wyzwaniu jest przygotowanie analizy obrazu z obserwacji Ziemi. Należy wybrać a następnie opisać, co jest na nim widoczne i zastanowić się, jak to odnosi się do zmian klimatu lub wybranego problemu klimatycznego. Możesz pomóc naukowcom i naukowczyniom z ESA dokonać zmiany w lepszym zrozumieniu i ochronie klimatu na Ziemi!

Zobaczcie co o zmianach klimatu mówią eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej:

W tym wyzwaniu ESA, zaprasza do monitorowania naszej planety z domu, patrząc na nią oczami satelitów. Wybrane obrazy mogą być powiązane z różnymi zagadnieniami dotyczącymi klimatu, jak:

 • Zanieczyszczenia atmosfery i powietrza,
 • Oceany i zbiorniki wodne,
 • Rolnictwo,
 • Roślinność i leśnictwo,
 • Śnieg, lód i lodowce,
 • Naturalne krajobrazy,
 • Krajobrazy miejskie.

Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Osoby indywidualne w wieku 12-18 lat,
 • Zespoły składające się z osób w wieku 12-18 lat (nie została zdefiniowana minimalna/maksymalna liczba osób w zespole, może to być nawet cała klasa),
 • Rodzeństwa w wieku 12-18 lat.

Na platformie internetowej Climate Detectives @home mogą rejestrować się tylko osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele, mentorzy). Ich zadaniem jest wspieranie uczestników i uczestniczek w wyzwaniu oraz zgłoszenie przygotowanych przez nich projektów. Dotyczy to osób poniżej 18 roku życia.

Wszyscy możemy coś zmienić! Na podstawie wyników swoich badań zespoły powinny zdecydować, jakie działania chcą podjąć – jako osoby i/lub jako grupy – w celu zmniejszenia/eliminacji zbadanego problemu. Przykładem mogą być akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne przez lokalne władze bądź społeczeństwo. Mogą to być też np. publikacje w prasie lokalnej. Forma akcji pozostaje w gestii samego zespołu, ale działania licznych grup klimatycznych, takich jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Obóz dla Klimatu, mogą stanowić cenne inspiracje.

Jak przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem platformy konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń mija 4 września 2020.

 1. Zgłoszenia muszą zawierać:
 2. Obraz musi zostać przygotowany jako plik o rozszerzeniu .JPG, .PNG, .JPEG lub .GIF (maksymalny rozmiar pliku 15 Mb); należy również podać źródło danych lub publiczny link do obrazu.
 3. Przesyłając projekt (obraz wraz z opisem), uczestnicy/ki wyrażają zgodę na to, że zostanie on umieszczony na platformie Climate Detectives @home. Uczestnicy/ki akceptują fakt, że biuro edukacji ESA oraz partnerzy będą mieli prawo do wykorzystania całości lub części projektu do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Uczestnicy/ki zaświadczają, że ich zgłoszenie jest ich własną pracą i że mają prawo do wykorzystania materiałów, które nie są przez nich stworzone – zdjęć. ESA nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację autentyczność wniosków. Obrazy bez opisu źródła lub powiązanego publicznego linku nie będą opublikowane. Najlepiej korzystać z źródeł podanych przez ESA.
 5. ESA zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń, które nie będą zgodne z wytycznymi lub będą zawierały wiadomości uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie do upublicznienia.

Wyzwanie Climate Detectives @home nie podlega systemowi oceny. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki, którzy prześlą zgłoszenie, zgodne wytycznymi wyzwania, otrzymają certyfikat uczestnictwa, a ich projekt zostanie udostępniony na platformie internetowej Climate Detectives @home.

Jak pięknie wygląda Wielka Rafa Koralowa w Australii. Czy wiecie, że zakwaszenie mórz i oceanów może na zawsze zniszczyć ten piękny element natury! To niestety już się dzieje.

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser. Wskazówki co do jego użycia można znaleźć tutaj,
 • Wszystkie projekty z wcześniejszych edycji wyzwania Climate Detectives znajdziecie tutaj, mogą być źródłem inspiracji,
 • Powiązane materiały edukacyjne znajdziecie tutaj (jęz. ang.) lub tutaj (jęz. pol.),
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na stronie Climate Detectives
 • Bardzo dobre opracowanie wyzwania znajdziecie tutaj.

Kontakt

Wszystkie pytania formułowane w języku angielskim dotyczące wyzwania Climate Detectives @home, powinny być kierowane bezpośrednio pod adres climate.detectives@esa.int.

Polskie biuro ESERO-Polska, również służy pomocą pod adresem esero@kopernik.org.pl