Lądowanie na komecie – Misja Rosetta i kapsuła czasu

Kategoria:
Bez kategorii
Prezentowany warsztat skupia się na misji Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Scenariusz zawiera elementy interaktywnego wykładu, demonstracji i eksperymentów do samodzielnego wykonania.
W czasie krótszym niż godzina odbiorcy zdobędą wiedzę o niezwykłym spotkaniu pomiędzy kometą, która rozpoczęła swoją podróż miliardy lat temu, a statkiem kosmicznym, który jest w drodze od 10 lat.
Uczestnicy zajęć będą także mieli wgląd w pozostające bez odpowiedzi pytania o Układ Słoneczny i pojawienie się wody i życia na Ziemi, na które misja Rosetty pragnie znaleźć odpowiedź.

Dokumenty do pobrania: