RODO – spełniamy obowiązek informacyjny

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych możecie Państwo kierować na adres mailowy: esero@kopernik.org.pl. Z przyjemnością wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

 1. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody.
 3. Dane zbierane są w celu wysyłki elektronicznego newslettera CNK.
 4. Twoje dane przetwarzane będą do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 5. Podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych.
 7. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak warunkiem niezbędnym do wysyłki newslettera.
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail esero@kopernik.org.pl.