Projekt Odysseus II – kosmiczne wyzwanie dla uczniów i studentów

ODYSSEUS (IN WHITE) OFFICE RGB

Odysseus II to projekt, w ramach którego organizowany jest konkurs dla młodych odkrywców z całej Europy, którzy chcą spróbować swoich sił w badaniach kosmosu. Unia Europejska organizuje go po raz drugi, a jego celem jest inspirowanie uczniów do rozpoczęcia własnych badań i eksperymentów w dziedzinach związanych z przestrzenią kosmiczną. Konkurs składa się z kilku etapów i jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

  • Skywalkers (7-13 lat)
  • Pioneers (14-18 lat)
  • Explorers (17-22 lat)

Uczestnicy mają stworzyć pracę, w której zaprezentują lub opiszą swój autorski projekt związany właśnie z badaniami przestrzeni kosmicznej. W zależności od grupy wiekowej uczniowie mogą wybrać jedną z wielu kategorii tematycznych oraz form projektu. W kategorii Skywalkers może to być praca plastyczna lub elektroniczna, w kategorii Pioneers powinien być to kreatywny i zespołowy projekt badawczy, a najstarsi uczestnicy mogą samodzielnie lub w zespole pracować nad projektem związanym z europejskimi programami kosmicznymi. Obowiązuje tu dowolność i organizatorzy gorąco popierają inicjatywy uczniów, które wyróżniają się oryginalnością i wyobraźnią.

Po zebraniu zespołu, znalezieniu opiekuna i określeniu formy projektu (eksperyment, prototyp urządzenia, badania naukowe, rysunek, praca manualna, fotografia itp.) uczniowie muszą go zrealizować oraz opisać. Najmłodsi, którzy zdecydują się na przykład na stworzenie rysunku lub inną pracę ręczną bądź elektroniczną, przesyłają ją w formie cyfrowej do systemu. Wymagania i reguły, jakie powinny spełniać prace uczestników są szczegółowo opisane na stronie internetowej konkursu oraz w regulaminach poszczególnych kategorii dostępnych poniżej. Podczas prac nad projektem uczestnicy konkursu mogą liczyć na pomoc naukowców i inżynierów zaproszonych przez organizatorów.

Najlepsze prace zgłoszone przez internetowy formularz zostaną wybrane w głosowaniu on-line przez użytkowników serwisu internetowego Odysseus II w kategorii Skywalkers. W dwóch pozostałych zostaną ocenione przez jury konkursu, a następnie przejdą do głosowania międzynarodowego lub regionalnego. Procedurę najlepiej przedstawia poniższa plansza. Aktualnie trwa proces przyjmowania zgłoszeń. 

Stages Stages

W konkursie Odysseus II przewidziano wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych – są wśród nich medale, iPady, nowoczesne teleskopy, pamiątki projektu Odysseus II czy modele rakiet, a także staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej, skąd startują m.in. europejskie misje kosmiczne.

Termin nadsyłania prac w kategoriach Pioneers i Explorers mija 15 stycznia 2016 roku, a w kategorii Skywalkers 31 marca 2016 roku. Koordynatorem konkursu w Polsce jest Centrum Badań Kosmicznych. Każda z kategorii różni się nieco regułami, kryteriami ocen oraz terminami, dlatego warto dokładnie prześledzić informacje dostępne w regulaminie oraz na podstronie konkursu. Poniżej znajdują się najważniejsze odnośniki:

Strona internetowa konkursu: www.odysseus-contest.eu/pl

Regulamin konkursu: www.odysseus-contest.eu/pl/regulamin/

Podstrony poszczególnych kategorii:

Ogłoszenie polskiego koordynatora konkursu: www.cbk.waw.pl