Letnie warsztaty ESA dla nauczycieli – zapisy już ruszyły!

Do 3 kwietnia nauczyciele z całej Europy mogą zgłaszać się na wyjątkowe, organizowane od kilku już lat warsztaty skierowane do nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i gimnazjów. Tegoroczna edycja odbędzie się w centrum ESTEC (European Space Research and Technology Centre) w Holandii i potrwa trzy dni od 8 do 10 czerwca 2015.

Ideą programu jest pokazanie, że spojrzenie na świat z perspektywy inżynierii kosmicznej i najnowszych odkryć z dziedziny astronomii może znacznie uatrakcyjnić i podnieść efektywność nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (ang. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Dlatego też każde z zajęć pokazowych i wykładów będzie przygotowane pod konkretną grupę wiekową, tak by nauczyciele mogli z łatwością powtórzyć lub oprzeć się na nich na swoich lekcjach.

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do udziału w darmowych warsztatach, będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych grawitacji, misji sondy Rosetta i kometom w Układzie Słonecznym, Ziemi, światłu i eksploracji kosmosu. Poprowadzą je m.in naukowcy i inżynierzy pracujący w różnych projektach kosmicznych ESA, a obecność innych nauczycieli mających już doświadczenie w wykorzystywaniu kosmosu i wiedzy o nowoczesnych technologiach na swoich zajęciach na pewno pozwoli na wymianę cennych opinii.

esa

Źródło: esa.int

Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego.
Nauczyciele, którzy wcześniej nie brali udziału w warsztatach mają pierwszeństwo.
Warsztaty są darmowe, lecz ESA nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania.
Więcej informacji na temat organizacji na stronie internetowej wydarzenia.