Konkurs European Astro Pi 2017/2018 – Misja zero

Biuro Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, we współpracy z Fundacją Rappberry Pi (RPF), zaprasza uczniów poniżej 14. roku życia do udziału w konkursie European Astro Pi – Misja zero. Konkurs polega na napisaniu krótkiego programu komputerowego w języku Python, który wyświetli pozdrowienia dla astronautów oraz poda temperaturę powietrza, panującą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Programy, które spełnią wszystkie wymagania, zostaną uruchomione na ISS!

Drużyny, którym się powiedzie otrzymają od Biura Edukacji ESA dyplomy w formie elektronicznej, zawierające oznaczenia czasu wykonania programu.

Kto może brać udział w konkursie?

 • Udział w konkursie mogą brać zespoły, których członkowie mają maksymalnie 14 lat
 • Zespół powinien składać się z minimum 2 do maksymalnie 4 uczniów
 • Członkowie zespołu muszą spełniać jedno z poniższych wymagań:
 1. być uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z jednego z krajów członkowskich ESA;
 2. podlegać edukacji domowej (certyfikowanej przez Ministerstwo Edukacji lub organ delegowany w państwie członkowskim ESA lub stowarzyszonym państwie członkowskim)
 3. być członkami koła naukowego/klubu programowania, działającego w obrębie szkoły podstawowej w jednym z państw członkowskich ESA lub stowarzyszonym państwie członkowskim);
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna, który będzie kontaktował się w języku angielskim z Biurem Edukacji ESA.

Nie ma narzuconego limitu ilości zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak każdy uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Jak przesłać zgłoszenie?

Opiekunowie muszą najpierw zarejestrować zespół poprzez formularz online (w języku angielskim). Po rejestracji, otrzymają specjalny numer identyfikacyjny, który przekażą uczniom i który umożliwi drużynie wysłanie jej zgłoszenia przez emulator Sense HAT. Spóźnione zgłoszenia oraz zgłoszenia, które nie zostały przesłane przez emulator Sense HAT, nie będą akceptowane.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły dla Misji zero mija 26 listopada 2017 r.

Wymagania i ograniczenia dotyczące Misji zero

 • Zespoły muszą napisać oraz przesłać swój kod używając Astro Pi sense HAT web emulator. https://trinket.io/sense-hat
 • Kod programu musi zawierać wiadomość z pozdrowieniami (w dowolnym języku krajów członkowskich ESA – jednak bez polskich znaków!) oraz informację dotyczącą temperatury powietrza w ISS, które pojawią się na wyświetlaczu LED. Pozdrowienia mogą zawierać również formy graficzne
 • Długość wyświetlania całej wiadomości nie powinna przekraczać 30 sekund. Dłuższe wiadomości będą automatycznie skracane
 • Wszystkie zgłoszenia zostaną uruchomione na ISS jeżeli spełnią powyższe warunki.

Kontakt

Wszystkie pytania formułowane w języku angielskim dotyczące konkursu Astro Pi powinny być kierowane bezpośrednio do astropi@esa.int

Polskie biuro ESERO również służy pomocą pod adresem esero@kopernik.org.pl