Konkurs European Astro Pi 2017/2018 – Misja laboratorium kosmiczne

Konkurs European Astro Pi 2017-2018 – Misja laboratorium kosmiczne

Biuro Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, we współpracy z Fundacją Rappberry Pi(RPF), zaprasza uczniów do 19. roku życia do udziału w konkursie European Astro Pi. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie eksperymentu naukowego, który wykorzysta jeden z dwóch komputerów Astro Pi umieszczonych na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Najlepsze programy, które spełnią wszystkie wymagania, zostaną uruchomione na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej!

Komputery Astro Pi na ISS. Źródło: ESA

Komputery Astro Pi na ISS. Źródło: ESA

Misja Laboratorium kosmiczne – ogólny zarys

Misja Laboratorium kosmiczne składa się z czterech etapów:

 • Etap I – Zaprojektowanie eksperymentu
 • Etap II – Programowanie i testowanie eksperymentu
 • Etap III – Uruchomienie kodu na pokładzie ISS
 • Etap IV – Analiza danych

Etap I. Zaprojektowanie eksperymentu (25 września – 29 października 2017)

Zadaniem zespołu jest zaprojektowanie eksperymentu naukowego. Liczy się pomysł na misję!

Projekt eksperymentu musi nawiązywać do jednego z poniższych tematów:

Motyw A – życie w kosmosie

Zespoły, które zdecydują się zbadać życie w kosmosie do swojego eksperymentu wykorzystają computer Astro Pi Ed, który znajduje się w module Columbus. Drużyny mogą wykorzystać wszystkie czujniki tego mikrokomputera. Kamera może być użyta TYLKO jako czujnik – fotografowanie przestrzeni modułu Columbus jest niedozwolone ze względu na prywatność załogi.

Motyw B – życie na Ziemi

Zespoły, które zdecydują się wykorzystać motyw życia na ziemi skorzystają z  mikrokomputera Astro Pi Izzy. Drużyny mogą wykorzystać wszystkie czujniki oraz kamerę na podczerwień. Kamera zostanie umieszona w pobliżu okna oraz skierowana w kierunku Ziemi, co pozwoli na wykonanie różnego rodzaju eksperymentów związanych z obserwacją planety. Niebieski filtr jest wbudowany w kamerę komputera Astro Pi Izzy. Ten sam rodzaj filtra jest również częścią zestawów Astro Pi, które zostaną dostarczone do zespołów zakwalifikowanych do Etapu II.

Zespoły mają czas do 29 października 2017, aby poprzez stronę Astro Pi (zobacz punkt 4 „zgłoszenia”) zgłosić pomysł na misję naukową. Podczas składania wniosku, prosimy pamiętać o:

 1. informacji, na temat wybranego motywu przewodniego (A lub B)
 2. opisaniu pomysłu na eksperyment (max 200 słów)
 3. wytłumaczeniu, jak skorzystają z komputera Astro Pi do przeprowadzenia eksperymentu (max. 200 słów)

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie:

 1. wartości naukowej
 2. kreatywności i oryginalności
 3. wykonalności eksperymentu w warunkach panujących na pokładzie ISS
 4. zgodności z wybranym motywem przewodnim (A lub B)

Wybrane zespoły zostaną powiadomione o kwalifikacji do II Etapu 7 listopada 2017 roku.

Etap II. Programowanie i testowanie eksperymentu ( 7 listopada 2017- 7 lutego 2018)

 Między 7 listopada 2017 roku a 7 lutego 2018 roku, wybrane drużyny napiszą program, który wykona eksperyment zgłoszony w Etapie I.

Zespoły otrzymają od ESA zestawy Astro Pi, które trafią bezpośrednio do szkół (tylko jeżeli opiekun zespołu nie otrzymał zestawu Astro Pi w poprzedniej edycji konkursu).

Zestaw zawiera sprzęt niezbędny do przeprowadzenia testów z wyłączeniem: monitora, klawiatury USB oraz myszy – te elementy zespół musi dostarczyć we własnym zakresie.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez formularz online mija 7 lutego 2018 r. W zgłoszeniach zawierających kod programu misji, zespoły powinny:

 1. opisać główne cele misji
 2. scharakteryzować metodologię użytą do zbadania celów swojej misji
 3. sformułować spodziewane wyniki

Etap III. Uruchomienie kodu na pokładzie ISS (8 lutego – 9 maja 2018 roku)

Na tym etapie, jury składające się z ekspertów ESA, Fundacji Raspberry Pi oraz specjalistów z krajów członkowskich ESA, wybierze programy, które zostaną wysłane na ISS.

20 lutego 2018 – ogłoszenie wyników

Wybrane zgłoszenia zostaną przesłane na ISS oraz uruchomione na komputerach Astro Pi Ed oraz Izzy. Programy będą działać na ISS od połowy kwietnia do początku maja 2018 roku. Po uruchomieniu programu, dane zebrane na Stacji będą ściągnięte oraz przesłane do drużyn.

Etap IV. Analiza danych (10 maja – 11 czerwca 2018)

W tym roku zespoły mają przed sobą dodatkowe wyzwanie, jakim jest przygotowanie raportu zawierającego analizę danych zebranych na ISS – ESA dostarczy wytyczne dotyczące szczegółów stworzenia raportu. Złożenie raportu jest konieczne do otrzymania oficjalnego certyfikatu zwycięzcy konkursu Astro Pi. Dziesięć zespołów, które przedstawią najlepsze raporty otrzymają specjalną nagrodę.

Termin składania raportów mija 11 czerwca 2018 roku.

Kto może brać udział w Konkursie?

 • Udział w konkursie mogą brać zespoły, których członkowie mają maksymalnie 19 lat
 • Zespół powinien składać się z minimum 2 do maksymalnie 6 uczniów
 • Członkowie zespołu muszą spełniać jedno z poniższych wymagań:
  • być uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej mieszczącej się w obrębie krajów członkowskich ESA;
  • podlegać edukacji domowej (certyfikowanej przez Ministerstwo Edukacji lub organ delegowany w państwie członkowskim ESA )
  • być członkami koła naukowego/klubu programowania działającego w obrębie szkoły podstawowej w jednym z państw członkowskich ESA)
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna (nauczyciel bądź mentor), który będzie kontaktował się w języku angielskim z Biurem Edukacji ESA
 • Jeden opiekun może być odpowiedzialny za maksymalnie 5 zespołów (otrzyma jednak tylko jeden zestaw Astro Pi)

Nie ma narzuconego limitu ilości zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak każdy uczeń może być członkiem tylko jednego zespołu. Jedna drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Jak przesłać zgłoszenie?

W etapie I (25 września – 29 października 2017 roku), zespoły muszą się zarejestrować oraz przesłać pomysł na eksperyment poprzez formularz online. Termin zgłoszeń mija 29 października 2017r.

W etapie II (7 listopada 2017 roku – 7 lutego 2018 roku), wybrane drużyny prześlą kod swojej misji za pośrednictwem formularza online (link zostanie podany razem z rozpoczęciem Etapu II). Konieczne jest umieszczenie kodu misji w pliku zip lub tar. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 lutego 2018r.

W etapie III (8 lutego – 9 maja 2018 roku) jury konkursowe wybierze misje, które zostaną uruchomione na ISS. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Biura Edukacji ESA 20 lutego 2018 r. Wybrane misje będą uruchomione na ISS a zebrane dane zostaną wysłane do drużyn.

W etapie IV ( 10 maj 2018 – 11 czerwiec 2018) zespoły prześlą raport z badań  poprzez formularz online (link zostanie podany przed rozpoczęciem etapu IV), używając wzoru dostarczonego przez ESA. Termin nadsyłania raportów mija 11 czerwca 2018 r.

Wszystkie zgłoszenia muszą być w języku angielskim.

Zgłoszenia wysyłane drogą inną niż formularz online nie będą rozpatrywane.

Wymagania i ograniczenia misji

Podczas tworzenia misji badawczej oraz pisania kodu, który go wykona, drużyny powinny trzymać się poniższych reguł zapewniających wykonalność misji:

eksperyment musi być związany z jednym z motywów przewodnich (A lub B)

w związku z napiętym grafikiem astronautów, komputery Astro Pi na pokładzie ISS są kontrolowane za pośrednictwem stacji naziemnej bez udziału załogi. Z tego powodu:

 • Interakcja z astronautami przez joystick, przyciski lub inny sposób nie może być częścią misji
 • Astro Pi nie może być przenoszony – jego miejsce na ISS jest na stałe ustawione.

Kontakt

Wszystkie pytania związane z konkursem European Astro Pi powinny być kierowane bezpośrednio na adres astropi@esa.int

W razie wątpliwości związanych ze sprzętem prosimy o sprawdzenie części FAQ na stronie Astro Pi oraz dołączenie do forum Astro Pi. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć odpowiedzi, prześlij pytanie na adres  enquiries@astro-pi.org

Polskie biuro ESERO również służy pomocą pod adresem esero@kopernik.org.pl