Konferencja Pokazać-Przekazać

Konferencja „Pokazać – Przekazać” to spotkanie osób zaangażowanych w sprawy edukacji. Spotkanie zarazem twórcze i krytyczne. Spotkanie rosnącego środowiska ludzi, którzy edukację nie tylko chcą zmieniać, ale już zmieniają na lepsze. Dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji będzie poświęcona relacjom pomiędzy edukacją a nauką. Na uczestników czekają warsztaty, sesje, panele dyskusyjne, spotkania edukatorów, naukowców i praktyków. Szczególnie gorąco zapraszamy do udziału nauczycieli śledzących działania biura ESERO.

Po co nam nauka? Jaki jest jej wpływ na nasze życie i otaczającą rzeczywistość? Czy nauka jest dla mnie, czy jest zarezerwowana dla innych? Jak daleko są od siebie obszary nauki i edukacji? Jakie mogą być korzyści wynikające z angażowania się we wspólne przedsięwzięcia? Jakie są bariery, które to utrudniają?

Czy potrzebujemy edukacji bliżej nauki? Czy w szkole jest dla niej miejsce? Jak dobrze wykorzystywać potencjał współpracy różnych środowisk edukacyjnych? Projekty edukacyjne, realizowane przez edukatorów związanych z centrami nauki, muzeami, fundacjami i stowarzyszeniami pokazują, że można osiągać wspaniałe rezultaty, zbliżając szkołę do nauki. Uczniowie, wspierani przez nauczycieli, którzy angażują się w projekty badawcze w programach ESERO czy Klub Młodego Odkrywcy, zaskakują nas mnogością pomysłów, ogromem pasji i zaangażowania. Na konferencji będą mieli okazję podzielić się doświadczeniami, a także opowiedzieć o problemach, jakie napotkali na swej drodze. Projekty badawcze nie ograniczają się do środowiska szkolnego. Często angażują społeczność lokalną. Uczestnicy zdają sobie sprawę, że mają wpływ na otaczającą rzeczywistość, a podstawowym narzędziem do tego jest nauka, myślenie krytyczne i twórcze, podejście badawcze do otaczającego nas świata. Podczas konferencji spojrzymy na naukę szerzej, na tle społeczeństwa. Zastanowimy się nad jej rolą sprzyjającą demokratyzacji i kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego., w którym myślenie krytyczne jest warunkiem wolności, chroni przed manipulacją. Przyjrzymy się również zmieniającej się roli edukacji w świecie coraz bardziej kształtowanym przez naukę i technologię. Gdzie zdobywanie wiedzy nie wystarcza, a coraz ważniejsza staje się umiejętność uczenia poprzez działanie i zespołowe rozwiązywanie problemów, we współpracy ze światem nauki.

Podczas sesji warsztatowych i paneli dyskusyjnych, które stanowią integralną część konferencji, sprawdzimy, na jakiej podstawie myślimy, że jesteśmy humanistami bądź umysłami ścisłymi, oraz czy takie myślenie nie ogranicza naszych możliwości rozwoju. Przyjrzymy się pojęciu kapitału naukowego i określimy, co wpływa na stosunek młodych ludzi do nauki. Zastanowimy się, czy w szkole obecne jest miejsce na błędy i porażki, a także wyciąganie z nich wniosków. Podyskutujemy o tym, czym różnią się innowacje pedagogiczne od pedagogicznej mody. Wreszcie zapytamy, kim jest naukowiec. Czy myślenie naukowe jest zarezerwowane dla określonej grupy społecznej czy jest w zasięgu każdego z nas? Może jednak każdy z nas może być naukowcem, myśleć w sposób naukowy, analityczny, popełniać błędy i je analizować, eksperymentować, badać, wysnuwać wnioski, krytycznie patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.

Na konferencję, która odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2016 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji oraz edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych i pracowników oświaty.

Formularz zgłoszeniowy

Strona wydarzenia

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Kontakt: pp10@kopernik.org.pl