Aleksander Jasiak

Aleksander Jasiak - koordynator biura ESERO-Polska. Fot. Wojciech Surdziel

Aleksander Jasiak – koordynator biura ESERO-Polska. Fot. Wojciech Surdziel