ESA Climate Detectives

W tym roku ruszył unikalny projekt, mający na celu przybliżyć uczniom i uczennicom projektowanie planu badawczego, arkana satelitarnych obserwacji Ziemi, oraz oddolnego aktywizmu!

ESA Climate Detectives stawia osoby w nim uczestniczące przed zadaniem wykorzystania dostępnych danych:

  • czy to z satelitów,
  • czy to możliwych do zebrania w naszym własnym otoczeniu,

w zaprojektowaniu rozwiązania, które może się przyczynić do ochrony naszej planety, zaczynając właśnie od naszego małego „podwórka”!

Podczas udziału w projekcie, uczniowie i uczennice odkryją się, że klimat jest bardzo skomplikowanym systemem, a niektóre nasze przekonania co do zasad działania naszej planety niekoniecznie są zgodne z prawdą…

Przy poruszaniu tematów związanych z projektem, pomogą Wam materiały edukacyjne opracowane przez Europejską Agencję Kosmiczną – są wśród nich i takie skierowane do uczniów młodszych jak i starszych klas szkoły podstawowej, a sam projekt jest skierowany do osób w wieku 8-15 lat.

Materiały  stworzone na potrzeby projektu ESA Climate Detectives dostępne są na razie w języku angielskim, jednakże będziemy je sukcesywnie tłumaczyć, aby udostępnić je Wam również po polsku!

Harmonogram projektu przedstawiony jest na grafice poniżej (kliknij by powiększyć).
Ważnym terminem jest 15 listopada, do kiedy to zespoły powinny wybrać problem klimatyczny, którym chcą się zająć, i przesłać plan swoich badań na adres climate.detectives@esa.int.

A co powinien zawierać plan badań przedstawiony przez zespół?

  • krótki opis problemu, który chcą zbadać (do 150 słów),
  • wyjaśnienie jak chcą ten problem zbadać, używając jakich danych (do 250 słów),
  • zaproponowane przez zespół 1-3 możliwe rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia problemu (do 150 słów).

W dalszych etapach zespoły pozyskują potrzebne dane – albo dzięki przeglądarkom zdjęć satelitarnych, albo robiąc swoje własne pomiary w pobliżu szkoły, a następnie wykorzystują zebrane dane do zaplanowania i przeprowadzenia akcji mogących się przyczynić do poprawy aktualnego stanu rzeczy.

Cały projekt skończy się 29 maja 2019 roku, kiedy to zespoły będą mogły się spotkać online z naukowcami i naukowczyniami zajmującymi się badaniami nad klimatem w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Więcej informacji na stronie projektu, bądź w zamieszczonych tam wskazówkach dla zespołów!

W tym roku szkolnym projekt będzie przeprowadzony w języku angielskim – może to być duże wyzwanie, zwłaszcza dla zespołów młodszych. Dlatego zachęcamy do współpracy z osobami uczącymi angielskiego w Waszych szkołach – czy to przy tłumaczeniu prac uczniów i uczennic, czy też bezpośrednio przy planowaniu powiązanych zajęć!