ESERO-PL Set-Up

ESERO-Polska ruszyło w tym roku.

W piątek, 11 kwietnia, ESA ogłosiła utworzenie Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej (ESERO) w Polsce. Specjalna impreza inauguracyjna, zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zbiegła się z dniem poświęconym ESA i działalności dotyczącej przestrzeni kosmicznej w stolicy Polski.

ESERO Polska dołączy do sieci biur ESERO, która obejmuje obecnie 11 krajów. Podobnie jak jego poprzednicy, nowe biuro będzie wspierać wykorzystanie przestrzeni kosmicznej jako kontekstu nauczania w klasie, aby zainteresować młodych ludzi nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).

ESERO Polska, które jest finansowane wspólnie przez ESA i Centrum Nauki Kopernik, będzie wspierać polską społeczność edukacyjną na poziomie podstawowym i średnim. ESERO stanowić będzie pierwszy punkt kontaktu dla polskich nauczycieli poszukujących inspirującego i innowacyjnego materiału na zajęcia jak również warsztatów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli wykorzystujących przestrzeń kosmiczną do wspierania ich w codziennym nauczaniu. ESERO Polska pomoże także promować świadomość odnośnie kariery w branży kosmicznej.

W rezultacie ESERO nie tylko przyczyni się do szkolenia nauczycieli i udoskonalonego uczenia się dyscyplin STEM, ale także podniesie rangę działań edukacyjnych ESA, polskich instytucji współpracujących z ESA, krajowego sektora kosmicznego, jak również europejskiej branży kosmicznej jako całości.

Otwarcie nowego biura ESERO w Polsce ogłoszone zostało przez Hugo Marée, dyrektora Biura Zarządzania Edukacją i Wiedzą ESA oraz Weronikę Śliwę, kierownika Planetarium Kopernik i przyszłego kierownika ESERO Polska, podczas obchodów Dnia ESA.

„Celem projektu ESERO jest odpowiedź na specyficzne potrzeby edukacyjne każdego kraju”, powiedział Hugo Marée, dyrektor Biura Zarządzania Edukacją i Wiedzą ESA. „Wierzymy, że najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest połączenie sił z krajowymi instytucjami zajmującymi się edukacją, takimi jak Centrum Nauki Kopernik, aby towarzyszyć uczniom w ich edukacyjnej podróży w sposób zgodny z krajowymi programami nauczania i kontekstem narodowym”.

„Inspirujące nauczanie to klucz do zaangażowania młodzieży w uczenie się nauki i technologii” powiedziała Weronika Śliwa, kierownik Planetarium Kopernik i przyszły kierownik ESERO Polska. „To dlatego będziemy wspierać nauczycieli w obszarach i dziedzinach, które są istotne dla nauczania i uczenia się dyscyplin STEM, z nadzieją na wzbudzenie w uczniach zapału do nauki i technologii i ewentualnie zainteresowanie ich przyszłą karierą w tych dziedzinach”.

W tym poświęconym ESA wydarzeniu wzięło udział wielu wysokich rangą przedstawicieli Polski i ESA, w tym Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki, Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Paweł Wojtkiewicz, dyrektor Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Karlheinz Kreuzberg, szef gabinetu Dyrektora Generalnego ESA.

Przesłanki

Wraz z rządami państw europejskich, partnerami naukowymi i przemysłowymi, ESA uznaje znaczenie wspierania edukacji w zakresie nauki i technologii, aby zabezpieczyć i wzmocnić przyszłych pracowników w dziedzinach zawodowych STEM.

Projekt Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej (ESERO), główny projekt ESA wspierający edukację na poziomie podstawowym i średnim w Europie, wykorzystuje przestrzeń kosmiczną jako bogaty w treści i inspirujący kontekst dla nauczania i uczenia się nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Celem jest zwiększenie umiejętności i kompetencji uczniów w tych dziedzinach, począwszy od najwcześniejszych etapów ich ścieżki edukacyjnej oraz wspieranie ich w wyborze przyszłej kariery w dziedzinach STEM. ESERO Polska dołączy do cieszącej się powodzeniem sieci, która, oprócz Polski, obejmuje obecnie 10 Państw Członkowskich ESA: Belgię, Danię, Irlandię, Finlandię, Holandię, Norwegię, Portugalię, Rumunię, Szwecję i Wielką Brytanię.

Więcej informacji:

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/ESA_brings_space_to_Polish_classrooms/%28print%29

http://www.esa.int/pol/ESA_in_your_country/Poland/Nowe_szanse_polskiego_przemyslu_kosmicznego_z_ESA