Podsumowanie Rady Ministerialnej ESA 2016

Na początku grudnia odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kosmicznych tego roku – Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przedstawiciele 24 krajów członkowskich i stowarzyszonych ESA dyskutowali przez dwa dni w Lucernie o przyszłości europejskiego sektora kosmicznego.

Motywem przewodnim Rady było wejście Europy w erę Space 4.0. Wizja zaprezentowana przez Dyrektora Generalnego ESA, Jana Woernera, pokazuje, jak ogromny wpływ mają już na życie zwykłych Europejczyków technologie satelitarne, a z roku na rok będzie on coraz większy. Zaangażowanie ESA ma być widoczne w informowaniu, innowacjach, interakcjach i inspiracjach. Dzięki tym wartościom zrealizowana ma zostać koncepcja „Wspólnej Przestrzeni Kosmicznej w Europie” (United Space in Europe).

Podjęto też ważne decyzje dotyczące przedłużenia finansowania misji ExoMars planowanej na 2020 rok, wsparcia budowy europejskich rakiet nośnych Ariane 6 i Vega C Plus, rozwijania programów dotyczących śmieci kosmicznych czy przedłużenia finansowania misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ministrowie zwrócili również uwagę na ogromną rolę edukacji w dziedzinach życia, takich jak rynek pracy czy zdrowie.

Rada Ministerialna Europejskiej Agencji Kosmicznej odbywa się co dwa lub trzy lata. Przedstawiciele ministerstw państw członkowskich ESA odpowiedzialnych za politykę kosmiczną spotykają się, by omówić wspólną strategię na najbliższą przyszłość. Bieżącą działalność Agencji nadzoruje Dyrektor Generalny. Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku i od tego czasu wzięła udział w tym wydarzeniu dwukrotnie w 2012 i 2014 roku, nie zmieniając wówczas swojego podstawowego udziału w budżecie ESA. Jedną z najważniejszych decyzji dla Polski, podjętych podczas tegorocznej Rady Ministerialnej, było zwiększenie składki naszego kraju o 25 % – z 30 mln do ok. 38 mln euro oraz przeznaczenie dodatkowych 45 mln euro na przestrzeni najbliższych czterech lat.

Rada ESA 1 grudnia 2016 r. w Lucernie. Źródło: ESA–Stephane Corvaja, 2016

Rada Ministerialna ESA 1 grudnia 2016 r. w Lucernie. Źródło: ESA–Stephane Corvaja, 2016

Większość działań Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana jest ze składek państw członkowskich. Wszystkie kraje dokładają się do programów obowiązkowych, które obejmują badania przestrzeni kosmicznej, edukację oraz codzienną działalność Agencji. Dodatkowo każde państwo może wziąć udział w programach opcjonalnych, dotyczących obserwacji Ziemi, lotów kosmicznych, nawigacji satelitarnej czy załogowych misji kosmicznych. Polska przez pierwsze 5 lat swojego członkostwa jest objęta specjalnym wsparciem (Polish Industry Incentive Scheme), które gwarantuje polskim firmom udział w programach i projektach ESA, dlatego aktualnie niemal 100% wpłacanej składki wraca do Polski.

Następna Rada Ministerialna ESA została zaplanowana na 2019 rok w Hiszpanii.